blsspain-iran.com

BLS Logo

درخواست برای ویزا به اسپانیا در ایران

فرم رزرو وقت مصاحبه

پر کردن بخش هایی که با * مشخص شده اند، الزامی می باشد.
لطفا این فرم را فقط به زبان انگلیسی پر کنید
نوع سرویس را انتخاب کنید*
شهر خود را انتخاب نمایید *
تلفن : *
• تعداد مجاز
• فضاهای غیر مجاز در تعداد
• کد کشور با عدد مجاز نیست
• شماره بدون صفرهای پیشنهادی اجازه می دهد.
آدرس ایمیل : *
کد تاییدیه را وارد نمایید: *
 
لطفا برای دریافت ایمیل وقت مصاحبه، در ایمیل خود پوشه spam/junk را بررسی کنید ، چراکه بعضی تنظیمات حریم خصوصی ،ایمیل ها را به بخش spam/junk منتقل می کنند.